מערכת חדשות NWS NWS

נתון זה מעיד על קיומם של תהליכי עבודה פדגוגית מקצועית וסדורה, גם בנושא בגרות מצטיינים בית הספר אורט קירית ביאליק מוביל.

11.4% סיימו את בית הספר עם בגרות בהצטיינות, זהו אחוז גבוה והיינו תוצר של השקעת בית הספר בהכוונת התלמידים ללמוד מתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחדות לימוד, אנגלית ברמה של 5 לימוד ולקיים פעילות חברתית התורמת לקהילה.

אחוז מסיימי 5 יחידות לימוד במתמטיקה עמד על 19.7% ואחוז לומדי 5 יחידות אנגלית עמד על 55.7%.

בית הספר צופה שבשנים הבאות יגדל מספר התלמידים הלומדים אנגלית ברמה של 5 יחידות לימוד ומדובר במגמה חיובית המבטאת השקעה רבה של בית הספר והבנת החשיבות של לימודי אנגלית בעולם הגלובלי.

גם בתחום לימודי המדעים בית הספר אורט קריית ביאליק נמצא בחוד החנית עם 25.5%, אשר בוחרים ללמוד פיזיקה ברמה של 5 יחדות לימוד.84.4% מתלמדי בית הספר סיימו את המגמות הטכנולוגיות. מדובר בנתון מרשים ביותר, כאשר רק 61.6% מתלמדי מחוז חיפה בוחרים ללמוד את המגמות הטכנולוגיות .

.

ראש העיר, אלי דוקורסקי: "אני גאה בהישגים הלימודיים של תלמידי קריית ביאליק ומודה למנהל בית ספר אורט קריאת ביאליק רמי פורט, להנהלת בית הספר ולצוות המורים על השקעתם והצלחתם המרשימה בפיתוח תהליכים פדגוגיים, בניית סביבות לימוד תומכות ובניית אקלים בית ספרי שמזמין למידה משמעותית".