עדי לסקר NWS

משרד החינוך מהדק את הבקרה שלו אחר שלומם ובריאותם של תלמידים וצוותי החינוך במערכת החינוך. אמש (רביעי) מפרסם המשרד נוהל חדש שגובש בשיתוף עם משרד הבריאות ולפיו במקרה בו מתרחש אירוע של תחלואה משמעותית במוסד החינוכי, בית ספר או גן, יוצעו בדיקות קורונה לבאי המוסד החינוכי, צוותי החינוך והתלמידים.

ההצעה לתלמידים תעשה באמצעות הוריהם ובהסכמתם. יצויין כי נוהל זה יחול גם על מקרים בהם תפרוץ תחלואה ברשות או ביישוב מסויים.

הבדיקות המדגמיות, לצד מרכז השליטה, אשר מנטר באופן שוטף וסדור בדיקת תחלואה, מהוות מנגנון בקרה נוסף שנועד לצמצם ולקטוע את שרשרת ההדבקה במערכת החינוך.

במסגרת הנוהל החדש יוכלו לבקש את הבדיקה במטה משרד החינוך, המחוזות שבמשרד החינוך, הרשות המקומית, מנהל בית הספר, מנהלת גן ומשרד הבריאות.

הבדיקות תתקיימנה על ידי משרד הבריאות ותוצאותיהן תועברנה דרך קופות החולים ישירות אל הנבדקים.

.

ממשרד החינוך נמסר: "משרד החינוך עורך כל העת התאמות לשינויים התכופים והוא ימשיך לשקוד להרחבת מעטפת המענים למניעת תחלואה, כדי להבטיח את רצף הלימודים במערכת החינוך".

לקובץ הנוהל המלא של משרד החינוך >> לחצו כאן

נוהל משרד החינוך