עדי לסקר NWS

מהחקירות האפידמיולוגיות שבוצעו עד כה עולה, שהחשיפה הייתה בנחלים הבאים: שניר (חצבני), ירדן, ג'ילבון, חרמון (בניאס), כזיב, זאכי, זוויתן, עמוד התחתון, בצת, תבור ועמיקם.

נתוני התחלואה, ביחד עם הנתונים הסביבתיים, חריגות בדיגום במים והימצאות בקר בנחלים, מחייבים נקיטת צעדים למניעת המשך התחלואה.

בהתאם לכך, המלצת המשרד להכגנת הסביבה לציבור היא להימנע מלהיכנס לנחלים בצפון בעת הזו ועד להודעה חדשה.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרדים ממשיכים במעקב, ויעדכנו את הציבור בהתאם לצורך".

למידע על מחלת העכברת: לחצו כאן

למידע על הדיגום: לחצו כאן